CENOVÁ NABÍDKA

Tvorba názvu značky

Klient: Viktor Navrátil
Datum nabídky: 1/3/2018

Dle naší dohody Vám níže prezentujeme cenovou nabídku na tvorbu názvu nové značky. Ještě jednou děkujeme za zájem o naši specializovanou službu.

Simon Anfilov
Reklamní expert a logolog

Cena za textařské práce

Vytvoříme Vám minimálně 5 originálních názvů Vaší nové značky v online prezentaci. Názvy tvoříme na základě Vašeho podrobného zadání a seznámení se s povahou projektu.

Jak vypadá prezentace

Prezentace je dodána formou online stránky, na které jsou prezentována jednotlivá řešení. Ke každému navrhovanému znění názvu přikládáme:

  • krátkou textovou explikaci konceptu,
  • rešerši na volnost domény EU, CZ a SK,
  • základní internetovou rešerši na možnost registrace ochranné známky.*

*Naše rešerše je pouze orientační a neručíme za úspěšné zaregistrování značky. Doporučujeme vyhotovit posudek u specialisty na problematiku ochranných známek.

Co když se Vám názvy nebudou líbit?

Ano, stát se může cokoliv. V případě, že Vás žádný z názvů neosloví, budeme vědět proč a jakou cestou se vydat. A proto:

Nabízíme další sadu 5 názvů grátis!

Určitě nám zbudou nějaká řešení ve skicáku. A také zkusíme mutace a varianty, abychom našli to, co hledáme. Návrhy Vám pošleme už pouze emailem s krátkou obhajobou. Pochopitelně zkotrolujeme domény.

Cena bez DPH

8 000 Kč

Dodací a platební podmínky

Před zahájením prací na zakázce je účtována nevratná záloha 4 000 Kč (+ DPH). Do 10 dní od uhrazení zálohy se zavazujeme dodat prezentaci.

Doplatek 4 000 Kč (+ DPH) je účtován v případě, že zákazník vybere jeden z názvů NEBO buď my nebo kdokoliv jiný vytvoří název, který bude koncepčně vycházet z prezentovaných řešení.

Tato nabídka vyprší za:

Zaujala Vás tato nabídka?

Skvělé zprávy. Můžeme se tedy pustit do finálního vyjasnění zadání a do samotné tvorby návrhů. V souladu s těmito kroky Vás nejprve poprosíme o potvrzení nabídky a úhradu zálohy.

Další kroky

  1. Pokud Vás nabídka oslovila, zálohujte si toto URL pro budoucí kontrolu. Pořádek dělá přátelé. Stačí zkopírovat URL do služby Print Friendly »
  2. Jestli s nabídkou souhlasíte, můžete nám dát vědět pomocí jednoduchého formuláře vedle.
  3. Dovolíme si Vám vystavit Vám zálohovou fakturu na část honoráře dle nabídky.
  4. Po jejím uhrazení se pustíme do práce a v uvedeném termínu Vám dodáme online prezentaci s novými názvy.

Potvrzení nabídky