Prezentace návrhů názvu

Prezentujeme Vám návrhy pro nový název Vašeho účetního a daňového servisu. Vytvořili jsme několik zajímavých spojení a pár názvů, které v sobě obsahují hodnoty definující Vaše služby: solidnost, exaktnost či efektivitu.

Některé názvy nebude možné pro svoji krátkost a jednoduchost registrovat jako společnost s.r.o., a proto jsme je doplnili o spojení, které definuje povahu podnikání (účetnictví, accounting či tax services). Značku, logo a případnou ochrannou známku však doporučujeme ponechat ve zkrácené podobě.

Děkujeme Vám za možnost pracovat na Vaší zakázce.

Simon Anfilov & Kateřina Anfilov
Vášniví názvotvůrci a textaři

Návrh 1  |  Návrh 2  |  Návrh 3  |  Návrh 4  |  Návrh 5  |  Návrh 6  |  Návrh 7

Print Friendly, PDF & Email

NÁVRH 1

TaxGuru

Guru je někdo, kdo nás provede složitou cestou nebo situací. Je to symbol moudrosti, zasvěcenosti a spolehlivosti. Svému guruovi svěříme to, co nesvěříme ani své manželce. Spojením slova -guru s anglickým tax- vzniká přesně ten význam, který jsme hledali. Je to název jednoduchý, přímočarý a velmi dobře pochopitelný, čitelný i vyslovitelný. Je v něm malé množství nadsázky, ale dostatek serioznosti.

Obchodní jméno

TaxGuru s.r.o.
Ověřeno na portále Názevfirmy.cz ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). V registru je mnoho značek obsahující slovo -guru. Spojení TaxGuru je však - dle našeho názoru - dostatečně unikátní. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za velmi optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 2

Exacto

Z latinského exacta či anglického exact jsme vytvořili název, který reprezentuje přesnost a exaktnost. To je hodnota, která je pro účetní služby klíčová. Ať již pro správný výpočet, tak i pro správnost a přesnost při formálním řešení účetnictví. Název Exacto je krátký, dobře čitelný a odborně znějící. A o odbornost nám jde především. 

Podobné značky na českém trhu

Společnost Exact, s.r.o. nemá hotovou prezentaci a mají několik ekonomických činností. Jedněmi z nich jsou (vedlev ýroby košťat) i účetnické a auditorské činnosti. Zde však nevidíme zásadní střet zájmů. Doména exacta.cz je zaparkovaná. Společnost Exactum se zabývá strojním obráběním.

Obchodní jméno

Exacto Accounting s.r.o.
Ověřeno na portále Názevfirmy.cz ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). V registru jsme našli stejně znějící název v nekolizní třídě. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme i tak za nadějnou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 3

Moneyfaktura

Tento název je nejhravější. Spojili jsme vtipně koncept financí money- s českým účetním dokladem -faktura. Vznikl nám název MoneyFaktura, což je sympatická nadsázka a výjimečně zapamatovatelné spojení. Pozitivní symoblika manufaktury přináší hodnoty pracovitosti, ruční poctivé práce (kontroly) a síly (možnosti zvládnout náročnější proces).
Název ManuFaktura patří - i přes svoji délku - k mým favoritům. A to především pro svůj vtip a chytrost spojení. Přesně tyto názvy vyčnívají mezi ostatními, což slouží k lepší zapamatovatelnosti značky.
Simon Anfilovgrafik, kreativec a názvotvůrce

Obchodní jméno

Moneyfaktura s.r.o.
Ověřeno na portále Názevfirmy.cz ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). V registru jsme nenašli žádnou podobně znějící známku. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za velmi optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 4

Solidio

Anglické slovo solid neznamená jen pevný nebo solidní. Jsou zde i významy jako spolehlivost či vážnost. Solidio patří k těm názvům, z nichž je cítit partnerství a serioznost. Moc se nám líbí právě koncovka -io, která název skvěle ozvláštňuje a dodává mu majestátnost.

Podobné značky na českém trhu

Společnost Solida nabízí upevňovací systémy. Nevidíme zde žádný střet zájmů.

Obchodní jméno

Solidio účetnictví s.r.o.
Ověřeno na portále Názevfirmy.cz ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší námi nalezená ochranná známka je SOLIDIA v nekolizních třídách. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

Podobně znějící doména Solido.cz je na prodej za cenu 19 900 Kč bez DPH.

NÁVRH 5

Intaxa

Celé dny jste ponořeni v daňových a účetních problémech. Jste v daních - tedy in taxes. Toto volné spojení s kořenem tax je prostě 'in'. Kromě těchto prvoplánových významů je zde i rafinovaně skrytá inteligence v předponě int-. Inteligentní daně - to je silné parnterství. Moc se nám líbí ženský rod názvu, který jeho zvuk zjemňuje.

Podobné značky na českém trhu

Firma Intax poskytuje řešení pro informační systémy. Pod značkou Intaxi je prezentována marketingová služba pro taxi dispečinky a taxislužby.

Najít podobně jednoduchý a přímočarý název je v dnešní stále těžší. Proto mám radost z názvu INTAXA, který pro mne bezvýhradně spojuje nároky na dobrou čitelnost a seriozní a profesionální zvuk.
Simon Anfilovgrafik, kreativec a názvotvůrce

Obchodní jméno

Intaxa Tax Serices s.r.o.
Ověřeno na portále Názevfirmy.cz ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší námi nalezená ochranná známka je INTAX v nekolizních třídách. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 6

Eficio

V tomto abstraktním názvu jsme se inspirovali latinským a mezinárodním kořenem efficio. Výkonnostní smysl slova efekt je přesně to, co jsme zamýšleli. Výkon, výkonnost, výsledek. Naše volná transkripce do češtiny Eficio zní skvěle. Je to krátký, profesionálně znějící název, který má jasný význam a sílu odborně poskládaných písmen.

Podobné značky na českém trhu

Existující značka Eficia se zabývá telemarketingem, logistikou a podobnými nekolizními službami. Zde nevidíme žádný střet zájmů.

Obchodní jméno

Účetnictví Eficio s.r.o.
Ověřeno na portále Názevfirmy.cz ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší námi nalezená ochranná známka je EFICIA v nekolizních třídách. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 7

Taxoma

Prvotním názvem, který jsme vymysleli byl TAXOMAT - tedy jakýsi automat na daně. Tento název se nám zdál příliš 'přeautomatizovaný' a vhodnější pro nějakou druhotnou službu spojenou s účetnictvím. Proto jsme jen smazali poslední písmeno a vznikl nám velmi příjemný a silný název TAXOMA. Název má v sobě daňový kořínek tax-, ale jinak je to tříslabičná abstrakce. Zní skvěle a dokonale se čte i vyslovuje.

Obchodní jméno

Taxoma Accounting s.r.o.
Ověřeno na portále Názevfirmy.cz ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší námi nalezená ochranná známka je TAXON v nekolizních třídách. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

ZÁVĚREM

Zaujal Vás
některý z názvů?

Budeme velice rádi, pokud nám dáte rychlou zpětnou vazbu na tuto prezentaci. Jde nám jen o Vaše první dojmy. Předem Vám moc děkujeme.

Kontaktujte nás

Máte-li dotazy nebo chcete rovnou konzultovat některý z názvu, neváhejte nám zavolat nebo napsat email.
+420 602 26 26 33simon@anfilov.cz

Splnila prezentace Vaše očekávání?*

© 2018 Simon & Kateřina Anfilov  |  +420 602 26 26 33  |  www.nazvotvorba.cz