Prezentace návrhů názvu

Prezentujeme Vám návrhy pro nový název pracovní agentury. V hlavní části prezentujeme pět doporučených názvů, z nichž většina je i s volnou doménou .com, a dále více jak tucet dalších 'skicákových' názvů. Bylo velmi těžké přijít s originálním řešením, které má volnou doménu .com, ale uspěli jsme. Doufáme, že Vás některý z názvů osloví.

Simon Anfilov & Kateřina Anfilov
Vášniví názvotvůrci a textaři

Návrh 1  |  Návrh 2  |  Návrh 3  |  Návrh 4  |  Návrh 5  |  Skicák

Print Friendly, PDF & Email

NÁVRH 1

Alvardia

Tento název vznikl z latinského slova alvarium, které znamená úl / včelín. Spojením části kořene s koncovkou -dia vznikl velmi pěkný název. V názvu se dynamicky kombinují hlásky, ze kterých vznikl výrazný název. Koncovka -dia definuje slávu, božskost a výjimečnost. Navíc samotné jméno Alvar (ze staro-anglického či ze skandinávského alfr-arr - elfí bojovník/armáda) dalo vzniknout jménu Alfréd.

Obchodní jméno

Alvardia s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší ochranná známka v registru je značka ALVARDAG v nekolizních třídách. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za velmi optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 2

Jobdell

Přestože v zadání byl požadavek, aby název neobsahoval generická slova typu job, recruit atp., tento návrh vnímáme jako výjimku. Anglické slovo dell představuje malebné údolí a je symbolem pro příjemné a přátelské zázemí. Výsledkem spojení je jedinečně zvukomalebné slovo Jobdell, která zní především důvěryhodně a solidně.
Tento název je určitě můj velký favorit. Přiznáváme klišé slovo 'job', ale celkový zvuk, dojem i význam je příjemný a přitom seriozní. Jako grafik oceňuji i výraznou skladbu jednotlivých písmen. Ta se derou vzhůru jako mrakodrapy a nechávají při zemi jen samohlásky 'o' a 'e'.
Simon AnfilovGrafik, kreativec a názvotvůrce

Obchodní jméno

Jobdell s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší námi nalezená ochranná známka je JOBDIVA. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 3

Manuvia

Příjemně znějící název Manuvia je vytvořen spojením kořene latinského slova manus (ruka, práce) a via (cesta). Doslovný význam cesta práce vnímáme jako velmi přiléhavý k zaměření společnosti. I přes svoje latinské kořeny, jde o název, který je mezinárodně pochopitelný. Zní jednoduše, vstřícně a solidně.
Mám rád názvy, které v sobě mají částečně skrytý význam, a ze kterých se dá následně vytvořit příběh nebo poslání. Odhalování názvu zákazníkům se tak může stát dalším komunikačním kanálem, který posílí značku. A to je tento případ. "Cesta práce / rukou" je motiv, který ukrývá nejen cestu a příběh zaměstnanců, ale i symboliku péče či pomocné ruky.
Simon AnfilovGrafik, kreativec a názvotvůrce

Obchodní jméno

Manuvia s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší námi nalezená ochranná známka je MANUVIN v nekolizních třídách. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 4

Neomanus

Nová manuální práce / nové ruce - takto by se dala velmi volně vyložit tato abstraktní složenina latiského manus (ruce, práce) a předložky neo- (nový, změněný). I přes svoji délku má tento název jedinečné výhody: skvělou čitelnost, vyslovitelnost, mezinárodní zvuk a pochopitelnost. Název má v sobě navíc jakousi vznešenost a autoritativnost persony v duchu jmen jako Nostradamus, Coriolanus, Aurelianus atp.

Obchodní jméno

Neomanus s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší námi nalezené ochranné známky jsou NEOMAN a NEOMANO v nekolizních třídách. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 5

Manhive

Anglické slovo hive znamená úl, kolonii včel. Spojením se slovem man tak vzniká název reprezentující lidský úl plný dělníků a dělnic. Úl je i symbolem pro bezpečné místo a zázemí. Je zde jasný motiv spolupráce a pospolitosti.
Ve variantě MANUHIVE je volná i doména .com. Zde je slovo práce akcentováné ještě viditelněji.

Obchodní jméno

Manhive s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). V registru je hodně značek se slovem HIVE a jeho variantami. Spojení hodně blízké názvu MANHIVE jsme však nenašli. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

A NYNÍ...

Skicák

Názvů jsme měli mnoho a vybírali jsme pečlivě. Nedá nám to a ve skicáku Vám prezentujeme názvy, které naším výběrovým sítem neprošly.

S doménou .com

 • Jobnea (com)
 • Promotta (com)
 • Personaut (com)
 • Jobtia (com)
 • Occuo (com)
 • Prosperona (com)
 • Rekrutia (com)

Bez domény .com

 • Experton
 • Proficia
 • Noveus
 • Tryjob
 • MenBay
 • Trimba
 • Ikanos