PREZENTACE

Návrhy názvu

Dobrý den,
dle naší dohody Vám posíláme prezntaci názvů projektu ve stylu Magnet-3-Pagen. Po prvním interním kole jsme měli moře návrhů, které jsme pečlivě zrevidovali a prosili neúprosným sítem obsazených domén a podobných ochranných známek. I přes velkou konkurenci je výsledek skvělý.

Simon Anfilov & Kateřina Anfilov
Vášniví názvotvůrci a textaři

NÁVRH 1

Bonadoma

Začneme latinou. Matkou všech jazyků. Spojením latinského bona = dobrý, vhodný a doma = dům, příbytek, nám vznikla velmi pěkná a zvučná složenina. Tento název je naprosto nekonfliktní jak výslovností, tak psaním. To vnímáme - o přes jeho délku - jeho výjimečnou výhodu.

Volné domény

Obchodní jméno

Bonadoma s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Nejbližší podobný název je BONADONA v nekolizních třídách. Možnost registrace ochranné známky v ČR proto považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme
provést rešerši specialistou na ochranné známky.

NÁVRH 2

Domwel

Tento název vznikl původně ze složeniny DomaWell - tedy latinského kořene doma = dům / příbytek a anglického well = mít se dobře. Následně jsme značku zjednodušili a zkrátili tak, aby byla kratší a i lépe použitelná. Zbavili jsme se jednoho 'l' na konci, čímž pomůže neanglicky mluvícím a název je tím tajemnější. Kořen wel je totiž obsažen v celé evropské jazykové historii. Od holandského regionálního wel, které má stejný význam, přes staroanglické wel či novodobé weal = dobro, blaho.

Volné domény

Obchodní jméno

Domwel Czech s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Podobné značky jsme v registru nenašli. Možnost registrace ochranné známky v ČR proto považujeme za velmi optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme
provést rešerši specialistou na ochranné známky.

NÁVRH 3

Deconio

Abstraktní název Deconio vychází z kořene latinského slova decoro = zkrášlit, ozdobit. Není lehké najít podobný krátký název, který by tak dobře vystihoval podstatu a přitom byly volné domény a v registru nebyly ochranné známky stejného znění.

Volné domény

Obchodní jméno

Deconio Czech s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Nejblíže znějící známky jsou DECONT, DECONTA, DECORIA či DECON. Nepovažujeme tedy název Deconia za příliš kolizní. Možnost registrace ochranné známky v ČR proto považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme
provést rešerši specialistou na ochranné známky.

NÁVRH 4

Hausino

Z německého haus = dům, domácnost, je vytvořen tento zvukomalebný název s milou koncovkou -ino. Tento abstraktní název zní velmi pěkně, lehce exoticky a především mile. Věříme, že může velmi dobře zaujmout naši cílovou skupinu.

Volné domény

Obchodní jméno

Hausino Czech s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Existují značky se slovem HOUSING, což je velmi obecné. Možnost registrace ochranné známky v ČR proto považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme
provést rešerši specialistou na ochranné známky.

NÁVRH 5

Decoguru

Tneto název je volná a hravá složenina kořene deco s anglickým guru = vzor, autorita, odborník. Přestože je název delší, je dobře zapamatovatelný a kreativní. Navíc nabízí velmi zajímavé cesty pro případného maskota nebo silný vizuální či komunikační motiv (guru radí, staňte se dekoračním guru atd.)

Volné domény

Obchodní jméno

Decoguru s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

V registru jsme nanašli podobnou složeninu. Možnost registrace ochranné známky v ČR proto považujeme za velmi optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme
provést rešerši specialistou na ochranné známky.

NÁVRH 6

Decolion

Decolion je název, který jsme si zamilovali. Jedná se opět o volnou hru s kořenem slova deco, ale navíc je zde možné spojení se lvem - lion. Toto se může, ale nemusí aplikovat. Pochopitelně se nabízí roztomilý lví mazlíček jako maskot, coby symbol silné nabídky a vládce trhu. Jinak je dobře zapamatovatlný i bez lva v duchu známých exotických názvů jako Pygmalion či Silmarilion.

Volné domény

Obchodní jméno

Decolion s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Existuje značka DECOLIA ve třídě 35, která by mohla být v kolizi. Možnost registrace ochranné známky v ČR proto považujeme za nejistou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme
provést rešerši specialistou na ochranné známky.

NÁVRH 7

HausHort

Po vzoru lokálních velkých značek typu Hornbach či BauHaus jsme vytvořili složený název, který zní německy, lehce tvrdě, ale je z něj cítit kvalita a profesionalita. Spojení německého haus = domov a latinského hortus = zahrada je silný název, který bude mít mezinárodní pochopitelnost po celé Evropě.

Volné domény

Obchodní jméno

HausHort s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Existuje značka HOUSEHOLD ve třídě 35, která má však jiný význam. Možnost registrace ochranné známky v ČR proto považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme
provést rešerši specialistou na ochranné známky.

ZÁVĚREM

Doporučení

Prezentaci jsme řešili tak, aby zde bylo obsaženo více směrů. Ve skicáku máme další varianty a mutace prezentovaných názvů, ale tyto jsou ty nejlepší. Bohužel nemůžeme označit jasného vítěže, protože se interně dohadujeme, zda-li je lepší Hausino, Bonadoma nebo Decolion. A to jsem se přitom ještě dnes zamiloval do názvu Domwel. Děkujeme za možnost pracovat na této zajímavé zakázce a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Simon Anfilov
Hlavní názvotvůrce

Zaujal Vás
některý z názvů?

Budeme velice rádi, pokud nám dáte rychlou zpětnou vazbu na tuto prezentaci. Jde nám jen o Vaše první dojmy. Předem Vám moc děkujeme.

Splnila prezentace Vaše očekávání?*