Prezentace návrhů názvu

Prezentujeme Vám návrhy pro nový název moderní přepravní služby, která by měla konkurovat stávajícím dispečinkům a službám typu UBER nebo Liftago. V prezentaci jsme se snažili především o krátkost názvu, dobrý zvuk a pokud bylo možno i emotivní či významovou hodnotu, která by pomohla k lepší zapamatovatelnosti. Předem děkujeme za pozornost a doufáme, že Vás některý z návrhů osloví.

Simon Anfilov & Kateřina Anfilov
Vášniví názvotvůrci a textaři

Návrh 1  |  Návrh 2  |  Návrh 3  |  Návrh 4  |  Návrh 5  |  Návrh 6  |  Závěrem

Print Friendly, PDF & Email

NÁVRH 1

Trando

Tento název je volná variace na kořen slova transport. Moc se nám líbí jeho krátkost, jednoduchost a velmi dobré mezinárodní vyslovování. "Zavolej si Trando!" Překvapivá je i volnost domén a doufáme, že i nekolizní možnost registrace ochranné známky.

Obchodní jméno

Trando Czech s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší námi nalezené ochranné známky jsou značky TRANDY, TRANDS a TRANDATE ve třídách 5, 9 a 25, které považujeme za nekolizní. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za velmi optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 2

GoBoy

Tento název nám učaroval. Je to spojení dvou anglických slov go (jeď) a boy (chlapec, ale i dospělý muž oslovovaný familierně). Toto spojení je sympatické a milé. "Let's go, boys!" může být 'hláška' pro zvednutí kotev a přesunutí se jinam. Nehledáme v názvu Goboy konkrétní výzvu ani pro jednu ze stran, ale spíše pro emotivní impuls v duchu českého "Pojďme / pojeďme!" Tento název je krátký, zvučný a mezinárodně pochopitelný díky všeobecně známým slovům. Jediný trn v oku tohoto názvu je obsazená doména .sk.

Obchodní jméno

Goboy Czech s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší námi nalezené ochranné známky jsou GOBOOK, GOBOX či GOBO. Vzhledem ke spojenému a unikátnímu významu se domníváme, že se nejdená o kolizi. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 3

Taxino

Přestože jsme nechtěli prvoplánově předkládat názvy s kořenem taxi, pracovali jsme i tak na těchto spojeních. Nedalo nám to. Nejlepší z variant je krátký a velmi dobře znějící název TAXINO. Je to název, který prostě má šmrnc. Díky svému střednímu neutrálnímu rodu a mezinárodní čitelnosti i zvuku je velmi vhodný. Moc se nám líbí pozitivní energie a určité sympatie, které jsou z názvu cítit.

Obchodní jméno

Taxino Czech s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší námi nalezené ochranné známky jsou TAXINEO, TAXINET, TAXINDE. U názvu TAXINET může být v kolizi s Vaším záměrem (třída 9 - sledování a záznam provozu taxi). Nicméně se jedná už o hodně odlišný význam i koncovku. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 4

Xido

Tento název nás nadchnul. Po tom jsme celou dobu toužili. Najít čtyřpísmenný název, který je zajímavý, dobře znějící a navíc - ve kterém je schované TAXI i DOPRAVA. Krátkost a jistou netypičnost tohoto názvu vnímáme jako velikou výhodu. Je to přesně ten typ značky, který může mít široký záběr a vysokou zapamatovatelnost.

Obchodní jméno

Xido Czech s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší námi nalezené ochranné známky jsou bohužel shodné XIDO, podobné XIDY či XID. Tyto názvy jsou však v nekolizních třídách (harware, elektropřístroje, telekomunikace atp.) Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 5

Taxili

Abstraktní název TAXILI vychází ze slova taxi. Chtěli jsme vytvořit něco dobře znějícího, zvokomalebného a mladistvého. Tento název se nám zdá pikantní jako chilli, ale přitom jemný jako kožíšek činčily.

Obchodní jméno

Taxili Czech s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší ochranná známka v registru je značka TAXILIKE v podobné třídě a TAXILA v třídách, které nemusejí být kolizní. Znění známky TAXILIKE je dostatečně jiné, než Taxili. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

NÁVRH 6

Flexigo

Děkujeme za inspiraci s kořenem flex. Nejprve jsme zkoušeli řešení v duchu TeeFlex, ale tento název se nám příliš nelíbí. Je příliš šroubovaný a bez emocí. Volné spojení FlexiGo je přesně to, co jsme hledali. A líbí se nám natolik, že nám vůbec nevadí podobnost se službou Liftago. Varianty s koncovkou -go totiž znějí naprosto skvěle, mají šprnc, a naštěstí na ně nikdo nemá monopol.

Obchodní jméno

Flexigo Czech s.r.o.
Ověřeno na portále Ověřovač ke dni prezentace.

Ochranná známka

Název jsme prověřovali v databázi ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO). Nejbližší ochranné známky v registru jsou značky FLEXIGON, FLEXIGOR, FELXIG a FLEXIGOLD v nekolizních třídách. V registru je mnoho značek s kořenem FLEXI. Výhodou může být registrace kombinované značky s logem, která bude tvořit jedno slovo - tedy dohromady Flexigo. Možnost registrace ochranné známky v ČR považujeme za optimistickou.*

* Pro registraci ochranné známky doporučujeme provést rešerši specialistou na ochranné známky.

Volné domény

ZÁVĚREM

Zaujal Vás
některý z názvů?

Budeme velice rádi, pokud nám dáte rychlou zpětnou vazbu na tuto prezentaci. Jde nám jen o Vaše první dojmy. Předem Vám moc děkujeme.

Kontaktujte nás

Máte-li dotazy nebo chcete rovnou konzultovat některý z názvu, neváhejte nám zavolat nebo napsat email.
+420 602 26 26 33simon@anfilov.cz

Splnila prezentace Vaše očekávání?*

© 2018 Simon & Kateřina Anfilov  |  +420 602 26 26 33  |  www.nazvotvorba.cz